• NBG Hondensport
 

Wedstrijd pakwerkers

Beste sportvrienden,
 
Wij hebben vernomen dat er in hondensportland momenteel enige verwarring bestaat omtrent een door ons verzonden brief aan de VDH waarin wij hebben aangegeven de onderlinge pakwerkersovereenkomst als beëindigd te beschouwen.
 
Zoals bekend heeft de VDH onlangs haar reglementen aangepast waardoor op een VDH-evenement voortaan alle officials (met uitzondering van de keurmeesters) lid dienen te zijn van de VDH.
Hierover hebben wij als NBG contact opgenomen met de VDH die ons het bovenstaande heeft bevestigd.
 
Als NBG zien wij dan ook geen meerwaarde meer in het nog langer in stand houden van de lopende overeenkomst inzake erkenning van elkaars A-pakwerkers, immers de NBG pakwerkers worden onder deze nieuwe VDH reglementen niet meer uitgenodigd omdat ze geen VDH lid zijn.
Wij zijn van mening dat een ieder vrij is om zelf te bepalen van welke vereniging(en) hij of zij wel of niet lid wil zijn en dat wij onze pakwerkers dus niet kunnen en willen verplichten om lid te worden van de VDH of welke andere vereniging dan ook.  
 
Voor NBG-verenigingen is er niets veranderd, zij zijn nog steeds vrij om pakwerkers van rasverenigingen, die in het bezit zijn van de benodigde licentie (zie hiervoor het evenementen reglement voor werkhonden), uit te nodigen op hun examens en wedstrijden. Onze pakwerkers zijn ook gerechtigd om pakwerk te maken bij rasverenigingen, behalve bij de VDH tenzij de pakwerker lid is of wordt van de VDH.
 
Wij vinden het jammer dat, alhoewel een aangelegenheid enkel tussen de VDH en de NBG, binnen de hondensport enige onrust is ontstaan. Maar wij denken dat bovenstaande het een en ander voldoende heeft verduidelijkt. 
 
Bestuur Nederlandse Bond van
Gebruikshondensportverengingen.