• NBG Hondensport
 

Update Covid-19

Brief Commissie Werkhonden m.b.t. COVID-19

Geachte dames en heren,
 
In onze brief van 14 augustus 2020 (CWH GB 20-090) sprak de CWH de vrees uit dat de genomen Covid-19 maatregelen voor evenementen na 01 september 2020, niet voldoende zouden zijn. 
Helaas is dit met de aankondiging van nieuwe maatregelen op maandag 28 september een feit geworden. 
Om deze reden vervalt het protocol dat in de brief van 14 augustus is gepubliceerd en is onderstaand protocol met directe ingang van kracht. 
De nieuwe maatregelen zullen op dinsdag 20 oktober a.s. worden geëvalueerd.  
Hopelijk kan er een versoepeling komen maar reëler is het om rekening te houden met een langere periode waarin de maatregelen van kracht zullen zijn. 
Ook nu weer vraagt de CWH van u om het protocol strikt na te leven. 

Wij verzoeken u ook weer om deze brief te communiceren naar uw leden.

Voor het Protocol klik HIER.