• NBG Hondensport
 

Uitslag & verslag A-dagen 2018

Uitslag & verslag NBG A-dagen 2018
 
zaterdag 3 februari & zondag 4 februari

2.16 DHV Herderewich te Harderwijk
Beoordelaars:  Cees Jaspers  /  Willem Spies  /  Aad Broekhuizen

 
De NBG organiseerde op 3 en 4 februari 2018 weer haar gebruikelijke landelijke pakwerkdagen en ook dit jaar was de NBG vereniging Herderewich weer onze gastheer voor dit evenement. Zoals we dat gewend zijn was de organisatie weer uitstekend verzorgd.
De afgelopen jaren was de deelname aan dit evenement kwantitatief duidelijk teruggelopen, hetgeen ons toch wel wat zorgen baarde. We kunnen tenslotte niet eeuwig een beroep blijven doen op de, met alle respect, oudere garde binnen ons pakwerkerskorps.
Maar het zijn juist deze pakwerkers die ervoor hebben gezorgd dat, via onze pakwerkers cursussen, weer een redelijke toename aan jong talent aanwezig is.

Tijdens de regionale pakwerkersdagen bleek al dat er genoeg potentieel talent aanwezig is om de toekomst wat positiever in te gaan zien. Een flink aantal van deze talenten (15) kon doorstromen naar de landelijke dagen om zich daar te meten met de top van Nederland terwijl ook in de B klasse op deze regionale dagen veel talent (16) aanwezig was. Met een goede begeleiding, inzet en een juiste instelling zullen we zeker van deze B pakwerkers in de toekomst nog veel horen.

De NBG heeft een paar jaar geleden ervoor gekozen om binnen de beoordelingscommissie voor een roulatie systeem te kiezen waarbij ieder jaar 1 persoon wisselt. Dit jaar zou Willem Spies als reserve optreden maar omdat Rick Zainal het griepvirus te pakken had werd zijn plaats door Willem Spies overgenomen. Ook was er een kleine wijziging in de beoordeling van de pakwerkers. Nadat zij hun werk hadden verricht werd het werk door de beoordelingscommissie aan de betrokken pakwerker en het publiek uitgelegd met de daarbij behorende A of B kwalificatie. Omdat het gaat om de kwaliteit van de pakwerker en niet om een wedstrijd wie de beste is, werden er geen punten gegeven.
Voor zover wij dat hebben kunnen beoordelen kon iedereen daar goed mee leven.

Als afgevaardigde van de Commissie Werkhonden was ook de heer Toon Hop aanwezig. Hij zal zich de komende periode (in ieder geval tot 2020) mede oriënteren op de selectieprocedure voor de pakwerkers voor het Wereldkampioenschap van de FCI in 2020 in Nederland.

Met twee volle dagen voor de boeg (24 deelnemers) werd op zaterdag begonnen  op een vrij drassig veld. Dat zorgde ervoor dat de pakwerkers goed geconcentreerd moesten blijven werken om een goede balans en controle over het werk te houden. Juist hierbij bleek dat het geven van de juiste stokbelasting in combinatie met de controle nogal eens wat problemen gaf. Hieruit bleek dat, ondanks de grote potentie van de jonge pakwerkers, hierbij de ervaring om met deze omstandigheden om te gaan, soms nog wat ontbreekt. Op zondag waren de omstandigheden, door een nachtvorstje, iets beter.

Ondanks het feit dat van de 15 pakwerkers die op de regionale dagen naar de landelijke dagen mochten, er “slechts’” 2 pakwerkers promoveerden naar de “A” status, zijn wij ervan overtuigd dat alle B pakwerkers ook wedstrijdwaardig zijn. Ook hier geldt weer wat we al eerder hebben gezegd. Goede begeleiding – Juiste instelling en Inzet zal dan in de toekomst zeker zijn of haar vruchten afwerpen. Het potentieel van de groep is groot; er zitten diverse zeer grote talenten bij die, gezien hun leeftijd, reeds op hoog niveau draaien.

Alle pakwerkers die in het bezit waren van de “A” status behielden voor 2018 deze status.            
Rest mij nog alle geleiders te bedanken die weer hun honden hebben ingezet voor onze pakwerkers. Het geheel verliep vlekkeloos en in een uitermate prettige sfeer; een zo ontspannen mogelijke sfeer voor de (jonge) deelnemers, de sportieve ontvangst van de behaalde scores door de kandidaten alsmede door het, in groten getale opgekomen, publiek.
Wij wensen alle pakwerkers heel veel succes in hun verdere “hondensport” carrière.
 
Namen de beoordelingscommissie
Aad Broekhuizen
 Ver. Naam  licentie 
 2018
 Ver.
 
Naam licentie 
 2018
1.01 Ronald van Goor B 3.16 Auke Bonnes B
1.01 Jacques Rozier B 4.02 Fabian van Aalsburg A
1.07 Jack Stienstra B 4.11 Wesley Stolk B
1.07 Leon Oosting A 4.13 Tom Lips B
1.16 Jaap vd Werfhorst B 5.08 Ruud Broeders A
1.20 Sjors Jonker A 5.10 Sylvano Baas A
2.04 Jordy Kok A 5.10 Silvester Verschuuren A
2.07 Dik-Jaap van de Werfhorst A 5.16 Pascal Zaad A
2.16 Ben van der Meer B 5.21 Davey Neyman B
2.21 Kenneth Kremers B 6.08 Bennie Biemans A
3.04 Piet Swagerman B 6.08 Rick Rijbroek B
3.06 Gert-Jan Verweij A 6.11 Glenn Jeurissen B

Verdeling NBG wedstrijden:
NRK Regio-01    HSV Vooruit          NRK Regio-02   HSV de Liemers
Kort: Leon Oosting   Kort: Kenneth Kremers
Lang: Sjors Jonker   Lang: Dik-Jaap vd Werfhorst
Reserve: Dennis Oosterkamp   Reserve: Tom Lips
     
NRK Regio-03  DWO Enkhuizen & HSV Andijk   NRK Regio-05/06   WHV Mierlo
Kort: Pieter Verheij   Kort: Jordy Creemers
Lang: Auke Bonnes   Lang: Bennie Biemans
Reserve: Piet Swagerman   Reserve: Davey Neyman
     
NVK  WHG de Vlijt   NIK  DHV Herderewich
Kort: Jordy Kok   Kort: Sylvano Baas
Lang: Sjors Jonker   Lang: Fabian van Aalsburg
Reserve: Pascal Zaad   Reserve: Gert-Jan Verweij
 
info / contact: 
Rick Zainal
​Tel: 06 110 258 49
E-mail: pakwerkerszaken@nbg-hondensport.nl