• NBG Hondensport
 

Pakwerkerscursussen 2020

Na lang beraad hebben we binnen de TC uiteindelijk toch de beslissing moeten nemen de lopende pakwerkers-cursussen even door te schuiven naar begin 2021 (let op:  ze worden niet afgelast, maar doorgeschoven).
 
Allereerst hebben we uiteraard het advies van de CWH afgewacht. Die melden dat trainingen “zonder publiek” kunnen doorgaan, mits de 1,5 meter wordt gewaarborgd. Voor buitensporten geldt dat maximaal 2 personen met elkaar mogen sporten in 1 groepje (exclusief instructeur).
Dit is wel te realiseren ( 1 pakwerker, 1 hondengeleider en 1 cursusleider),  maar deze groepjes mogen zich dan vervolgens niet mengen, maar hoe kan de regie dan worden gehouden op het covid-verantwoord bewegen van de andere 7 (of meer) cursisten en hun meegebrachte hondengeleiders?
 
Er is overleg geweest met de pakwerkdocenten maar er is ook rekening gehouden met de organiserende verenigingen hoe die op dit moment op hun club met de covid-maatregelen omgaan. Bij de meerderheid speelt toch de gedachte dat het op dit moment niet verantwoord is de cursus door te laten gaan.
Nog een ander probleem is dat er voor de cursussen toch veel reisbewegingen plaatsvinden terwijl die onder de huidige maatregelen juist moeten worden gereduceerd.
 
Omdat we deze zaken niet willen forceren hebben we besloten de lopende cursussen even door te schuiven naar begin 2021 (mits corona dit toelaat).
 
Ten aanzien van de geplande regionale B-dagen in december 2020 worden de huidige B en C pakwerkers nog nader geïnformeerd.

 
De landelijke A dagen van de NBG worden gehouden
op 6 en 7 februari 2021.


Definitieve datums NBG pakwerkerscursussen
 onder leiding van een pakwerkdocent van de NBG.


(met in achtneming van maatregelen en protocollen rond Covid-19)

 
Regio-01
Regionaledag:  Zondag 13 december 
 Locatie: 1.13 HSV de Ommelanden     Aanvang: 10:00 uur
Beoordelaars:  Willem Spies & Willem de Vries
 
Regio-02
Locatie:  2.16 DHV Herderewich
Aanvang:  08:45 uur 
Docent:  Arjan  van der Scheer                                                                            
Theorieavond:  Vrijdag 18 sept. aanvang 19:15 uur
Cursusdagen:       Zaterdag: 26 sept. / 3 - 10 - 24 - 31 okt.  / 7 - 21 - 28 nov. / 5 dec
Regionaledag:  Zaterdag 12 december 
 Locatie: 2.16 DHV Herderewich     Aanvang: NNB
Beoordelaars   Willem Spies & Arjan van der Scheer
 
Regio-03
Locatie:  3.06 WHG Schellingwoude
Aanvang:  10:00 uur
Docent:  Gertjan Verweij                                                                             
Cursusdagen:       Zaterdag: 5 - 12 - 26 sept. / 3 - 17 - 24 okt.  / 7 - 14 en 28 nov. / 5 dec.
Regionaledag:  Zaterdag 12 december 
 Locatie: 2.16 DHV Herderewich     Aanvang: NNB
 
Regio-04
Locatie:  4.12 DTV Rijswijk
Aanvang:  19:30 uur
Docent:  Fabian van Aalsburg                                                                          
Cursusdagen:       Donderdagavond:
 17 - 24 sept. / 1 - 8 - 15 - 22 - 29 okt.  / 5 - 12 - 19 nov. 
Regionaledag:  GEEN
 
Regio-05/06
Locatie:  6.11 HDG Brabant
Aanvang:  08:30 uur
Docent:  Ruud Broeders                                                                             
Cursusdagen:       Zaterdag: 19 sept / 3 -  10 - 17 - 24 - 31 okt / 7 - 21 en 28 nov / 5 dec
Regionaledag:
 Zaterdag 19 december 
 Locatie: 6.11 HDG Brabant     Aanvang: NNB
Beoordelaars:   & Ruud Broeders
 
Regio-06
Locatie:  6.18 HV Borgharen
Docent:  Pascal Zaad                                                                             
Cursusweekenden:   18 + 19 sept. / 9 + 10 okt. / 30 + 31 okt.
Maximaal aantal cursisten is inmiddels bereikt,  voor deze weekenden is inschrijven is niet meer mogelijk.
Regionaledag:  GEEN
laatste update: 22 november

Info / contact: 
Regina van der Heijden  085 043 75 07

E-mail: pakwerkerszaken@nbg-hondensport.nl