• NBG Hondensport
 

Oud Voorzitter en Erelid Bert Jansen overleden

In Memoriam
 
Vandaag ontvingen wij het droevige bericht dat mede oprichter, oud voorzitter en erelid van de Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen, de heer Bert Jansen, op 88 jarige leeftijd is overleden.
 
Bert Jansen heeft zich op bijzondere wijze ingezet voor de oprichting van de NBG, in de functie van voorzitter heeft hij gedurende een periode van 18 jaren de NBG geleid naar een landelijke georganiseerde en erkende vereniging met ruim 100 aangesloten lidverenigingen.
 
Bij zijn aftreden als voorzitter in 2002 merkte Bert op dat “we met zijn allen een vooraanstaande africhtingsvereniging vormen en dat hij er best trots op was om daaraan een bijdrage te hebben mogen leveren”.
Om daaraan dan nog toe te voegen “dat een bestuurslid zo wijs moet zijn als Salomo, zo geduldig als Job, zo sluw als een vos, zo moedig als een leeuw, zo dikhuidig als een olifant, zo buigzaam als een riet, zo krachtig als een eik en zo gevoelig als een kruidje-roer-me-niet. Bovendien moet hij/zij kunnen praten als Brugman, zwijgen als het graf en werken als een paard. Dat er desondanks nog steeds mensen gevonden worden, die een functie als bestuurslid aanvaarden”, was naar zijn mening  “iets waar we onze pet voor af dienen te nemen”.
 
En die pet nemen wij zeker af, met een diepe buiging, voor Bert Jansen. We zijn trots op en dankbaar voor de wijze waarop hij zich jarenlang heeft ingezet voor de NBG en de betrokkenheid welke hij nog altijd had bij de NBG.
 
De nabestaanden wensen we alle kracht voor de komende tijd.
 
Bestuur Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen.