• NBG Hondensport
 

NK Werkhonden 2021

Geachte dames en heren,
 
De CWH begrijpt dat de Corona maatregelen de nodige consequenties hebben omdat in april veel provinciale en regionale wedstrijden zijn gepland, die als selectiewedstrijd gelden voor de later in het jaar te houden Nederlandse Kampioenschappen van de diverse werkhondenverenigingen.
Om die reden verzoekt de CWH de werkhondenverenigingen om te onderzoeken of het mogelijk is deze wedstrijden te verplaatsen naar de periode vanaf medio mei.  
Wij willen u in dit kader wijzen op de nieuwe selectie eisen die het mogelijk maakt om een wedstrijd met minder keurmeesters te houden, mocht een door u gevraagde keurmeester zijn verhinderd op de door u gewenste nieuwe datum. 
Ook over de Nederlandse kampioenschappen voor werkhonden, die is voorzien voor 3 en 4 juli heeft de CWH een besluit genomen. 
In overleg met de organiserende NBG-vereniging DAVG, zal de CWH er alles aan doen om deze wedstrijd, met of zonder publiek, door te laten gaan. 
De normale selectie eisen kunnen niet worden aangehouden omdat veel geleiders niet in de gelegenheid zijn geweest om aan meerdere wedstrijden te kunnen deelnemen. 
Om deze reden is besloten dat alleen voor dit bijzondere Covid-19 jaar, één wedstrijd voldoende is voor deelname. Er kunnen twintig geleiders deelnemen.  
Deze zullen op basis van de hoogste resultaten van de wedstrijd die zij bij inschrijving aange-ven, worden geselecteerd. 
Mochten er plaatsen over zijn, dan kunnen deze worden aangevuld met de wildcard van de werkhondenverenigingen. Ook hier zal dan gekeken worden naar de hoogste resultaten. 

Op deze wijze hopen wij onze hondensporters nog enig perspectief te bieden.

Namens de Commissie Werkhonden,
Gerard Besselink
Secretaris