• NBG Hondensport
 

NI&VK 2020 GECANCELD

Wij moeten u hierbij mededelen dat bestuur en TC van de NBG, in nauw overleg met de organiserende vereniging DHV Herderewich, helaas hebben moeten besluiten om het NI&VK 2020 niet door te laten gaan.
 
Onder de huidige maatregelen en protocollen rond Covid-19 zou het organiseren van een evenement mogelijk kunnen zijn. Echter, de daaraan verbonden stringente voorwaarden, o.a. op het gebied van de 1,5 meter afstand, bezoekersaantallen, reservering, registratie en placering, alsmede de hygiënerichtlijnen, maken het faciliteren ervan een vrijwel onmogelijke opgave en doen daarbij ook afbreuk aan het jaarlijkse hoofdevenement van de NBG. En verder moet ook zeker in ogenschouw worden genomen dat een groot deel van onze hondensporters tot een risicogroep behoort.
 
Daarnaast is het, gezien de huidige stand van zaken voor wat betreft het aantal besmettingen, ook niet aannemelijk dat de situatie zich op korte termijn zal verbeteren en de richtlijnen dan nog versoepeld gaan worden. Wij menen er daarom goed aan te doen om al vroegtijdig een definitief besluit te nemen tot het cancelen van het NI&VK 2020. Want uiteindelijk is voorzichtigheid geboden om spijt achteraf te voorkomen. 
 
Wij vertrouwen erop dat u begrip heeft voor de situatie en hopen dat we het komende jaar weer onbezorgd van onze hondensport kunnen en mogen genieten.

TC en NBG Bestuur