• NBG Hondensport
 

NBG A-dagen verzet naar 19 en 20 mrt 2022

Gezien de laatste lockdown en mogelijk geen goede voorbereiding op de A dagen 2022
heeft de TC besloten de A-dagen te verschuiven naar het weekend van 19 en 20 maart a.s.
De A-licenties 2021 blijven geldig tot de A-dagen 2022
De pakwerkers die naar de A-dagen mogen kunnen,  als zij dit nog niet hebben gedaan,
zich aanmelden via het  inschrijfformulier en deze dient uiterlijk 5 maart in het bezit te zijn van pakwerkerszaken  ( parkwerkerszaken@nbg-hondenport.nl )

Het inschrijfformulier A-dagen 2022  is te vinden op de NBG website, Service, Formulieren.

Namens de Technische Commissie NBG
 
Regina vd Heijden
Pakwerkerszaken
Tel.: 085 – 043 7507