• NBG Hondensport
 

Inwerkingstelling hitteplan/advies

Van de Commissie Werkhonden ontvingen het onderstaande bericht m.b.t. het Hitteprotocol.

Voor de komende week wordt een hittegolf verwacht.

De CWH wil u graag herinneren aan de afspraken die in de Werkhondenraad van 23 november 2018 hierover zijn genomen:

·         Hitteprotocol          
                                                                                                                                

Al enkele jaren is het in de zomer soms zo warm, dat het RIVM het hitteprotocol in werking stelt.           

De Raad van Beheer neemt dit altijd over en dat doet de CWH dus ook. Dit heeft al in een aantal gevallen geleid tot een ad-hoc aanpassen van het tijdschema voor een wedstrijd/examen.                                        

De CWH heeft besloten dat in de planning voor een wedstrijd een plan B moet worden opgenomen waarin wordt voorzien in een van tevoren bekend “hitte” tijdschema.

Wij verzoeken u hiermee rekening te houden.