• NBG Hondensport
 

Huub Willemsen Lid van Verdienste

Huub Willemsen heeft te kennen gegeven zijn werkzaamheden voor de Technische Commissie te moeten beëindigen. Jarenlang heeft hij zich ingezet voor de NBG, o.a. als Regiocommissaris Regio-05/06 en lid van de Commissie Bijstand Africhting. Ook de evenementenadministratie had hij onder zijn hoede. Toen de CBA overging in de Technische Commissie werd Huub portefeuillehouder evenementenadministratie, een functie die, alhoewel grotendeels geautomatiseerd, altijd nog de nodige tijd in beslag nam.

Als NBG zijn we Huub uiteraard bijzonder erkentelijk voor zijn jarenlange inzet voor de NBG en de hondensport. Het bestuur heeft dan ook besloten hem te benoemen als Lid van Verdienste van de NBG. De oorkonde en glassculptuur zijn hem 22 februari jongstleden overhandigd, tijdens een informele bijeenkomst in Regio-05/06.