• NBG Hondensport
 

A-Dag uitslag

Uitslag NBG A-dag 2020
 
zondag 2 februari

2.16 DHV Herderewich te Harderwijk
Beoordelaars:  Aad Broekhuizen /  Willem Spies  /  Cees Jaspers
Nr Tijdsplan Huidige
kwal.
 Ver Naam licentie 
 2020
1 08:30 - 09:30  B 2.15 Petrit Rexhepi A
2 A 6.18 Bennie Biemans A
3 09:30 - 10:30 B 1.09 Marthijs Henkelman B
4 A 5.08 Jurien de Jong A
5 10:30 - 11:30 B 6.11 Glenn Jeurissen A
6 A 4.13 Tom Lips B
7 11:30 - 12:30 A 1.09 Joeri Imbos A
8 A 5.08 Ruud Broeders A
PAUZE 12:30 - 13:00 uur
9 13:00 - 14:00 B 6.11 Stefan Zweverink B
10 A 5.16 Silverster Verschuuren A
11 14:00 - 15:00 B 5.21 Davey Neijman B
12 A 3.06 Gertjan Verweij A
TIJDSCHEMA KAN AFWIJKEN IVM EEN EXTRA INGELASTE PAUZE
 
Verdeling NBG wedstrijden 2020:
NRK Regio-01    HSV de Ommelanden       NRK Regio-02   DHV Herderewich
Kort: Marthijs Henkelman Kort: Henk Joost Horst
Lang: Joeri Imbos Lang: Petrit Rexhepi 
Reserve: Dennis Oosterkamp Reserve: Pieter de Vries
   
NRK Regio-03  HSV de Hogevaart NRK Regio-05/06   GHSV D'n Dijk
Kort: Tom Lips Kort: Stefan Zweverink
Lang: Gertjan Verweij Lang: Bennie Biemans
Reserve: Nick Tomassen Reserve: Glenn Jeurissen
   
NI&VK DHV Herderewich CWH NK IGP
Kort: Glenn Jeurissen Kort: VDH pakwerker
Lang: Joeri Imbos Lang: NBG pakwerker
Reserve: Petrit Rexhepi  Reserve: NBG pakwerker
 
info / contact: 
Rick Zainal
​Tel: 06 110 258 49
E-mail: pakwerkerszaken@nbg-hondensport.nl