• NBG Hondensport
 

Privacy

Privacy Policy Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen
 
1. Voor Bezoekers

Website:  www.nbg-hondensport.nl
Beheer: Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen
 
a. Gegevens van bezoekers
Gegevens van bezoekers worden niet bewaard en zijn derhalve niet te herleiden naar een persoon of organisatie.
 
b. Cookies
De Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen maakt geen gebruik van cookies.
 
c. Vragen
Bezoekers kunnen met vragen over deze Privacy Policy terecht bij de Nederlandse Bond van Gebruikshondensportvereniging waarvan de contactgegevens op de website www.nbg-hondensport.nl staan vermeld.

2. Voor leden van verenigingen
 
Website: www.nbg-hondensport.nl
Beheer: Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen
Verenigingen: de NBG-lidverenigingen
Leden: leden van de NBG-lidverenigingen
 
a. Gegevens van leden
Verenigingen beschikken over persoonsgegevens, te weten: naam, adres, postcode/woonplaats, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer en emailadres van haar leden, die verzameld zijn als gevolg van het lidmaatschap van de vereniging en met als doel aanmelding in de NBG ledenadministratie op de website.
 
b. Verwerking gegevens van leden
De Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen heeft als  beheerder toegang tot deze persoonsgegevens. Dit is vastgelegd in een verwerkersovereenkomst tussen de Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen en de verenigingen en waarin wordt verklaard dat partijen op de hoogte zijn van de wet bescherming persoonsgegevens inclusief de meldplicht datalekken, en zich gezamenlijk zullen inspannen om aan alle wettelijke eisen te voldoen.
 
c. Beveiliging
De gegevens die verenigingen aan de Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen verstrekken worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

3. Disclaimer
De Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat bezoeker/leden daarvan op de hoogte wordt gesteld. De wijziging op de website doorvoeren is afdoende.